Werken

Werken

Risico’s

Denk bij het hebben van een kinderwens ook vast na over de risico’s op het werk. Dat geldt voor mannen en vrouwen. Soms kun je door het werk minder vruchtbaar worden. Dit kan ook gelden voor de zwangerschap, de periode erna en bij het geven van borstvoeding. Als er op het werk risico’s zijn, dan is er extra bescherming nodig. Door daar nu al over na te denken kunnen er op tijd maatregelen worden genomen.

In de volgende situaties kan werk schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid, de zwangerschap en het kind:

  • als je in contact komt met giftige stoffen;
  • werk waarbij er een infectie kan worden opgelopen;
  • onregelmatige werktijden (zoals bij ploegendienst en nachtdienst);
  • lichamelijk belastend werk;
  • ongezonde stress (als je niet kunt herstellen van grote werkdruk);
  • werk in een omgeving met straling, lawaai, overdruk, lichaamstrillingen, extreme hitte of kou;

Wilt je weten of het werk veilig is voor een gezonde zwangerschap en het kind? Twijfel je hierover of heb je andere vragen?

Neem contact op met een bedrijfsarts als je deze vragen hebt. Die kan nagaan of extra bescherming nodig is. Ook mag je altijd onze assistente bellen om hierover te sparren.

Werken in de gezondheidszorg, primair onderwijs en kinderopvang

De Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft in 2018 de richtlijn “Zwangerschap, postpartumperiode en werk” herzien. Hierin wordt aanbevolen vrouwelijke werknemers in de vruchtbare periode te screenen (bij in dienst nemen) op een aantal infectie-ziekten.

  • Rubella (rode hond)
  • Varicella Zoster Virus (waterpokken)
  • Erythema Infectiosum/Parvo B19 (5e ziekte)
  • Morbili (mazelen)

Het is namelijk bij een aantal van deze ziekten mogelijk (opnieuw) te vaccineren.

Meer informatie

Alcohol, roken en drugs

Lees informatie

Foliumzuur

Lees informatie

Gezond eten en bewegen

Lees informatie