SPREEKUUR Onze maatregelen: Het spreekuur is zo ingedeeld dat zo weinig mogelijk zwangeren elkaar tegenkomen; De deur naar de wachtkamer staat open, zodat je geen deurklinken hoeft aan te raken; Er staat een fles handen desinfectans op het kastje bij binnenkomst; De wachtkamer is geheel ontdaan van losse spullen; De verloskundige meet ook de bloeddruk, zodat iedereen met zo min mogelijk anderen in aanraking komt; De echo’s worden gezien als controle en de echoscopiste zal dan ook de bloeddruk meten; Na elk bezoek desinfecteren wij de ruimten; Wij zijn telefonisch en via de mail bereikbaar voor vragen, zowel op het spreekuurnummer als op het dienstdoende nummer. Indien nodig ondersteunt de achterwacht de dienstdoende verloskundige. Wat vragen we van jou: Kom alleen; Desinfecteer je handen bij binnenkomst; Mocht er toch iemand in de wachtkamer aanwezig zijn, neem dan op de andere bank plaats; Vragen aan de assistente graag telefonisch of per mail stellen. Al deze maatregelen zijn ingesteld om zo min mogelijk contactmomenten te hebben, zowel voor jou als zwangere als voor de verloskundige, echoscopiste en assistente. Er wordt op dit moment gewerkt aan een regioprotocol voor het geval dat er verloskundigen uitvallen. In principe werkt dan de hele regio samen. VEEL GESTELDE VRAGEN IK MOET BLOEDPRIKKEN, KAN DAT NOG? Alle niet noodzakelijke onderzoeken worden uitgesteld. Het 12 weken bloedonderzoek al dan niet in combinatie met de NIPT kan gewoon afgenomen worden. Is je bloedgroep RhD negatief dan moet je tussen de 27 en 28 weken bloed prikken. Dit onderzoek kan niet uitgesteld worden. Alle andere bloedonderzoeken, de suikertest en 30 weken bloedonderzoek worden uitgesteld, behalve als de verloskundige dit onderzoek noodzakelijk vindt. Het DiagnostiQ (ziekenhuis) laboratorium is gewoon open. Het SALT werkt op afspraak. IK HEB EEN ECHO AFGESPROKEN, GAAT DIE NOG DOOR? Ook hiervoor geldt dat alle noodzakelijke onderzoeken doorgaan. De termijnecho, twintig weken echo en groei-echo’s zijn noodzakelijke echo’s. Deze echo’s worden als controle gezien en de echoscopiste zal dan ook de bloeddruk meten. Een vroege echo (zonder indicatie), 13 weken echo’s, geslachtsbepalingen en latere pretecho’s zijn niet noodzakelijk en gaan dan ook helaas niet door. KAN IK NOG WEL IN HET ZIEKENHUIS BEVALLEN? Vooralsnog is het mogelijk in het ziekenhuis te bevallen. Mocht hier verandering in komen dan zullen wij dit natuurlijk zo snel mogelijk laten weten. Het is toegestaan 1 iemand mee te nemen. Hebben jij of je partner klachten meldt dit dan zo spoedig mogelijk! KAN IK NOG IN BAD BEVALLEN? Het blijkt dat het virus zich via urine en faeces kan verspreiden. Dit kan een risicofactor zijn voor de verloskundige en ondersteunend personeel. Wanneer jullie geen klachten hebben (hoesten of verkouden) dan mag je in bad bevallen. Vanwege de strengere eisen in het ziekenhuis is een badbevalling daar op dit moment waarschijnlijk niet mogelijk. ALS IK ME ZORGEN MAAK, KAN IK DAN EXTRA HET HARTJE KOMEN LUISTEREN? Wanneer je je zorgen maakt bel dan de dienstdoende verloskundige. In principe is er speling in de agenda op het spreekuur voor extra controles indien nodig. BEN IK BESMET MET HET CORONAVIRUS? Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies. VERLOOPT EEN INFECTIE MET COVID-19 ERNSTIGER VOOR EEN ZWANGERE VROUW?  Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is. KAN EEN ONGEBOREN BABY GEÏNFECTEERD RAKEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF BEVALLING?  Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie). KAN IK EEN MISKRAAM KRIJGEN VAN COVIC-19? Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is. IK HEB NU EEN INFECTIE MET COVID-19 EN ZIT IN THUISISOLATIE, GAAT MIJN AFSPRAAK MET DE VERLOSKUNDIGE OF GYNAECOLOOG DOOR? Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval. IK HEB EEN INFECTIE MET COVID-19, MAG IK THUIS BEVALLEN?  Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies. MAG IK BORSTVOEDING GEVEN ALS IK EEN INFECTIE MET COVID-19 HEB?  Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om gekolfde voeding door een gezond persoon te laten geven. Indien een lactatiekundige noodzakelijk is kan deze online ingezet worden. IK BEN GENEZEN VAN EEN INFECTIE MET COVID-19, BEN IK NU ONDER CONTROLE VAN EEN GYNAECOLOOG?  In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt er voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.
UPDATE 07-05-2020 YES!! Bij de 20 weken mag je partner weer mee!!! Heb je klachten of vragen, ongeacht wat, neem dan contact op met de praktijk. Dat mag op het spreekuurnummer maar zeker ook op het nummer van de dienstdoende verloskundige 0299-223799. UPDATE 26-04-2020 Het begin is er, er is een kleine versoepeling. Telefonisch contact voor de controle is niet meer noodzakelijk. De gehele controle is gewoon weer op de praktijk met het gesprek op 1,5 meter afstand. In de kraamweek komt de verloskundige minimaal 1x langs. Vaker indien medisch noodzakelijk. Vroege echo’s mogen weer worden verricht. Denk je een indicatie te hebben voor een vroege echo neem dan contact op met onze assistente. Alle overige richtlijnen blijven het zelfde. Dus helaas mag er nog steeds niemand mee naar de controles of de echo’s. HEB JE KLACHTEN OF VRAGEN, ONGEACHT WAT, NEEM DAN CONTACT OP MET DE PRAKTIJK! Dat mag op het spreekuurnummer maar zeker ook op het nummer van de dienstdoende verloskundige 0299-223799. Op 13 maart 2020 is er door de Nederlandse organisatie voor verloskundigen (KNOV) een advies gegeven omtrent de verspreiding van het COVID-19 virus. Wij hopen dat jullie begrip hebben voor de maatregelen die genomen worden om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, dit voor zowel jullie als zwangeren en kraamvrouwen, maar ook voor ons als zorgverleners. De tijd tussen jouw controles wordt langer, hierdoor kom je minder vaak op controle tot in ieder geval 31 maart. We volgen hierin de adviezen van de KNOV. Er staat natuurlijk voor iedereen al een controle gepland de komende weken, de mensen die een controle hebben bij een termijn die niet in het adviescontroleschema past gaan wij dit weekend bellen. Houd je telefoon dus in de gaten! Ben je niet gebeld, dan verwachten we je (zonder klachten die bij het virus passen) op het spreekuur. Ook houden wij de controles zo kort mogelijk, wij voelen aan je buik, luisteren het hartje en meten de bloeddruk. Om je vragen te bespreken zullen we de dag voor je controle telefonisch contact met je opnemen om op deze manier de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden. Veilige zorg staat ten alle tijden voorop, onderaan dit bericht vinden jullie een lijstje met klachten waarbij jullie ons op het spoednummer moeten bellen. Wij stemmen dan samen een controle af. De informatiebijeenkomsten over bevalling en borstvoeding gaan niet door. De visites in de kraamweek proberen wij zoveel mogelijk telefonisch te doen, wij bellen de kraamvrouwen op. Indien blijkt dat het noodzakelijk is dat wij langs komen gebeurt dit natuurlijk. Ook bij de echo’s is het verzoek om alleen te komen. Tijdens de controles zullen wij jullie geen hand geven. Blijf bij koorts, verkoudheidsklachten en andere gezondheidsklachten thuis, kom niet naar de verloskundigenpraktijk. Kom alleen naar het spreekuur, neem geen partners/kinderen of anderen mensen mee (evt via face-time meekijken). Voorlopig is er geen speelgoed in de wachtkamer en de spreekkamer. Daarnaast hebben wij de tijdschriften en boeken verplaatst. Wij kunnen geen koffie/thee of water meer aanbieden. Er is tot op heden nog vrijheid in de keuze waar je wilt bevallen, zowel thuis als in het ziekenhuis. Bij een bevalling in het ziekenhuis wordt dringend verzocht één iemand mee te nemen en visite (indien gewenst) pas thuis te laten komen. Bel ons altijd op ons spoednummer als: Je hevig misselijk bent in het begin van de zwangerschap en je alles uitspuugt. Je meer dan 20 weken zwanger bent en je klachten hebt die te maken kunnen hebben met een hoge bloeddruk. Deze klachten kunnen los van elkaar optreden. Hevige misselijkheid, hoofdpijn, pijn in je bovenbuik, plotseling veel vocht vasthouden, gekke vlekken en kleuren zien, niet kunnen kijken of pijn tussen je schouderbladen. Je vanaf 26 weken zwangerschap de baby niet of niet goed voelt bewegen. Bij vaginaal bloedverlies of vaginaal vochtverlies. Bij koorts boven de 38 graden. Je nog geen 37 weken zwanger bent en je buik en of rugpijn hebt die komt en gaat. Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kunnen jullie altijd de dienstdoende verloskundige bellen of ons een mail sturen. Dit weekend kunnen veel zwangeren dus een telefoontje van ons verwachten, let erop dat wij anoniem kunnen bellen. Hou je telefoon komende tijd goed in de gaten en beluister je voicemail. Bedankt voor jullie begrip. We hopen zo met zijn allen de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het team van Geboortezorg Waterland Oost | Verloskundigen en Kraamzorg