Medische bevalling

Medische bevalling

Een medische bevalling houdt in dat je een bepaalde medische indicatie hebt en het medisch geïndiceerd is om in het ziekenhuis te bevallen.

Plaatsindicatie

Een plaatsindicatie houdt in dat je een indicatie hebt om in het ziekenhuis te bevallen, maar wel met een van onze verloskundigen erbij bevalt. Om bepaalde redenen is het medisch geïndiceerd om in het ziekenhuis te bevallen, omdat dit in jouw geval de meest veilige plek is. Hierbij vervallen de potentiële kosten die je kan hebben met een poliklinische bevalling (dus een bevalling waarbij je zelf hebt gekozen om in het ziekenhuis te bevallen).

Voorbeelden van deze medische indicaties zijn: veel bloedverlies bij een vorige bevalling en een placenta die bij een vorige bevalling niet vanzelf kwam.

Medische bevalling

Een medische bevalling is een bevalling onder leiding van de gynaecoloog en klinisch verloskundige. Wij dragen dan de zorg voor jou in de zwangerschap of tijdens de bevalling over aan het ziekenhuis. Na de bevalling zien we je in het kraambed dan weer terug.

Voorbeelden van deze medische indicaties zijn: een keizersnede bij de vorige bevalling of indicaties die in de zwangerschap ontstaan zijn (suikerziekte met insuline gebruik of hoge bloeddruk) of indicaties die tijdens de bevalling ontstaan (pijnstillingsverzoek of het niet vorderen van de bevalling).

Medische zwangerschap

Bij bepaalde indicaties heb je niet alleen een medische bevalling maar vinden ook de zwangerschapscontroles bij de gynaecoloog plaats. Af en toe is dit al de hele zwangerschap, maar het kan ook zijn dat dit later in de zwangerschap ontstaat en dat de zorg wordt overgenomen. Soms mag je direct en soms na een paar dagen na de bevalling naar huis. Wij nemen dan de zorg van moeder en kind weer over en komen thuis langs voor de kraambedcontroles.

Voorbeelden van deze medische indicaties zijn: diabetes type 1 of een hoog risico om prematuur (vroegtijdig) te bevallen.

De afgelopen jaren wordt er steeds meer zorg gezamenlijk uitgevoerd. Dat betekent dat veel controles bij de verloskundige kunnen en de gynaecoloog bij bepaalde medische indicaties “meekijkt”. Indien dit in jouw situatie van toepassing is wordt dit met je besproken.

Meer informatie

Badbevalling

Lees informatie

De baby is er

Lees informatie

Nageboortetijdperk

Lees informatie