Maak je geen zorgen, we zijn er altijd voor jou! Voor niet-dringende vragen kun je contact opnemen met onze assistente via het praktijknummer. De assistentes hebben veel kennis en kunnen je vaak goed op weg helpen. Hier bel je ook heen voor logistieke vragen zoals het verzetten van je afspraak. Het dienstdoende nummer is 24 uur per dag bereikbaar, dus ook buiten de openingstijden van de praktijk, voor zowel urgente als minder dringende zaken. Je kunt altijd op ons rekenen. 

Neem contact met ons op

Praktijkassistente

Praktijknummer: 0299 – 223797

Spreekuren

Wil je een afspraak wijzigen of annuleren, zonder dringende reden? Doe dit minstens 24 uur van tevoren via 0299-223797.
Bij een late afmelding brengen we kosten in rekening: €50,- voor een eerste afspraak, €25,- voor een vervolgconsult.

De verloskundige zorg (zwangerschap, bevalling en begeleiding kraambed) valt onder de basiszorg. Dit wordt direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en wordt volledig vergoed.
De betalingsvoorwaarden, in samenwerking met de KNOV, zijn op te vragen bij onze assistente.
De tarieven zijn opvraagbaar bij onze praktijkassistente en zijn terug te vinden op www.nza.nl.

Wij hopen genoeg ruimte te bieden voor feedback en nemen graag verantwoordelijkheid voor ons handelen. Mocht u echt ontevreden zijn over onze zorgverlening en er met ons niet uit komen, dan kunt u zich o.a. wenden tot: www.knov.nl